Muistitutkimus

Cerad- muistitutkimus on tarkoitettu kaikille 55 vuotta täyttäneille miehille ja naisille. Ceradilla mitataan potilaan kognitiivisia taitoja ja lähimuistin tilaa. Usean meistä on vaikea arvioida omaa muistiaan muulla tavoin kuin siten että se on joko hyvä tai huono. Cerad-muistitutkimuksella pystytään määrittämään potilaan sen hetkinen tila. Tähän muistitutkimukseen ei tarvita lähetettä ja tuloksen saa heti tutkimuksen jälkeen. Tutkimus kestää potilaasta riippuen tunnista puoleentoista. Tutkimuksen alussa kartoitetaan muistiin vaikuttavat taustatekijät, käymällä läpi perinnölliset tekijät, taustalla olevat sairaudet, tapaturmat, liikunta, ruokailu, sosiaaliset kontaktit ja lääkitykset. Taustakyselyn aikana omainen voi olla tutkittavan mukana vastaanotolla, mutta hänen pitää poistua tutkimuksen teon ajaksi.

Tutkimus jakaantuu 9 eri osioon, joissa käydään läpi aikaan ja paikkaa liittyviä kysymyksiä, hahmottamista, käden ja pään yhteistyökykyä, sekä lähimuistin tilaa. Muistisairaudet vaikuttavat oleellisesti lähimuistin lisäksi keskittymiskykyyn sairauden edetessä. Tutkimuksen kestäessä minimissään 45 minuuttia potilaan keskittymiskyvyn taso on jo jossain määrin nähtävissä. Cerad-muistitutkimukseen sisältyy myös karkea muistiseula MMSE, jota tehdään pelkästään jonkin verran yleislääkärin vastaanotolla. CERAD- muistitutkimus on kuitenkin huomattavasti tarkempi ja muistisairauden löytyminen todennäköisempää sen avulla.

CERAD-muistitutkimuksen jälkeen tutkimuksen tehnyt sairaanhoitaja käy tutkimuksen läpi asiakkaan kanssa kohta kohdalta. Omainen voidaan ottaa mukaan analysointiin, mikäli hän on mukana käynnillä. Analysoinnin jälkeen sairaanhoitaja, potilas ja mahdollisesti myös omainen miettivät yhdessä hoitopolkua jatkotutkimusten määräämiseksi. Mikäli tulos on selkeästi poikkeava, sairaanhoitaja määrää muistilaboratoriokokeet otettavaksi, jolloin saadaan pois suljettua muut muistin heikkenemistä aiheuttavat sairaudet ja tarvittaessa jatketaan muistin heikkenemisen syytä selvittäen. Seuraava vaihe on meillä pään magneettikuvaan lähettäminen lääkärin lähetteellä. Magneettikuvan ja laboratoriokokeiden tulosten jälkeen varataan aikana neurologille, joka voi tarvittaessa aloittaa muistilääkkeen potilaalle. Meidän kauttamme tämä hoitopalveluketju voidaan toteuttaa n. 2–3 viikon aikana kokonaisuudessaan.

Cerad- muistitutkimukseen voit varata ajan meiltä numerosta 044 235 9073.

Linkki käypähoito-sivulle duodecimiin

https://www.kaypahoito.fi/sll12038