Psykologi

Psykologi on ihmisen kasvun ja kehityksen, käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija.

Psykologi on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon (PsM) ja saanut Valviralta oikeuden toimia laillistettuna psykologina.

Psykologi tarjoaa keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämän muutos-, kriisi- tai ongelmatilanteissa. Hän tukee mielen hyvinvointia myös ennaltaehkäisevin, selventävien keskustelujen avulla sekä suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta.

Psykologi tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia ja kirjoittaa niihin perustuvia lausuntoja. Psykologi voi olla erikoistunut esimerkiksi lasten ja nuorten psykologiaan, neuropsykologiaan tai urheilupsykologiaan ja hänellä voi olla myös psykoterapeutin pätevyys. Psykologin vastaanotolle ei tarvita lähetettä.

Psykologimme auttaa esimerkiksi silloin, kun

  • on vaikea elämäntilanne
  • käyt läpi kriisiä
  • jaksamisesi on koetuksella
  • kärsit masennus- tai ahdistusoireista
  • kärsit univaikeuksista
  • on voimakkaita pelkoja