Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä. Työnohjauksella voidaan palauttaa työyhteisöön motivaatio ja ratkaista ristiriitatilanteita työyhteisössä tai sen toimintatavoissa.

Yksilöohjauksessa pystytään käsittelemään työntekijän suhdetta työhön, vapaa-aikaan ja työyhteisöön tai toimintatapoihin. Ajankäyttö on yksi käsitellyimmistä aiheista yksilöohjauksessa.

Ryhmäohjauksessa käydään läpi työyhteisön jäsenten rooleja ja toimintatapoja, sekä mietitään yhteisiä arvoja ja toimintoja ohjaavia keskeisiä tekijöitä. Ryhmäohjauksella pyritään jäsentämään kunkin työntekijän rooli ja vastuu voimavarojen ja osaamisen mukaan työyhteisöä ja yksilöä vahvistavaksi tekijäksi.

Yksilöohjaus 90 € / tunti

Ryhmäohjaus 4–6 hlöä 145 € / tunti